« Giriş sayfasına dön

IncontiLase®

IncontiLase® Nedir?

IncontiLase® hafif ve orta derece stres üriner inkontinans tedavisi için patent bekleyen, non-invaziv Er:YAG lazer terapisidir ve kollajen neogenezinin non-ablatif fototermal stimülasyonu, vajinal mukoza dokusu ve kollajenden zengin endopelvik fasyanın küçülmesi ve sıkıştırılması ve sonuç olarak da mesaneye daha fazla destek sağlanması temeline dayanır.

IncontiLase terapisinin endikasyonları; hafif ve orta düzeyde stres üriner inkontinansı ve karışık tip üriner inkontinans (SUI). Ön klinik çalışmalar bunun etkili, kolay uygulanabilen ve güvenli bir prosedür olduğunu göstermiştir.

IncontiLase® nasıl çalışır?

  • Tescilli "Smooth-mode" teknolojisine sahip Fotona’nın 2940 nm Er:YAG non-ablatif lazeri,vajinal dokuyu termal olarak etkiler, kollajen remodeling'ini stimüle eder ve vestibül ile üretral orifis bölgesinin yanısıra ön vajinal duvar boyunca uzanan bölgedeki yeni kollajen liflerinin sentezini de etkiler.
  • Kollajen neogenezinin sonucunda; vajinal mukoza dokusu ve kollajenden zengin endopelvik fasyanın küçülmesi ve sıkışması meydana gelir ve sonuç olarak mesaneye daha fazla destek sağlanmış olur ki böylece normal kontinans işlevi geri döner.

IncontiLase®'ın hastalarınız için eşsiz avantajları

IncontiLase'ın majör avantajlarından biri prosedürün insizyonsuz ve esasen ağrısız olarak, hiç bir ablasyon, kesme, kanama ya da dikişlere ihtiyaç kalmadan gerçekleştirilebilmesidir. İyileşme, analjezik ya da antibiyotik kullanımına gerek kalmaksızın oldukça hızlıdır.

Hafif ya da orta derecede stres üriner inkontinansı hafifletmek için genellikle iki seans önerilmektedir. Hiç bir operasyon öncesi hazırlık ya da operasyon sonrası önleme htiyaç yoktur. Hastalar hızla normal gümlük aktivitelerine dönebilirler.

Çalışmalar da; IncontiLase'ın hafif ya da orta düzey SUI hastalarının semptomlarını hafifletmek adına etkili, güvenli ve rahat bir tedavi seçeneği olduğunu doğrulamaktadır.

Farklı klinik sonuçlar

Klinik çalışmaların bilimsel sonuçları (bakınız kitaplık sekmesi), hafif ve orta düzey stres üriner inkontinansı için mükemmel düzelme göstermektedir.

  • Hastaların yaklaşık %70'i 120 gün sonrasında kurudur.
  • IncontiLase tedavisinden 120 gün sonra; hastaların %94'ü iyileşme rapor etmişlerdir ve tüm hastaların %68'inde SUI semptomlarının olmadığı iddia edilmiştir.
  • Ölçülen tüm parametrelerde SUI'nın düzelmesi.
  • Çalışmaların hiçbirinde istenmeyen yan etkiler rapor edilmemiştir.

IncontiLase® kullanmaya başlanılması

IncontiLase'a dair eğitim Lazer ve Sağlık Akademisi tarafından sağlanacaktır * ve tıbbi lazer teknolojisi konusunda uzmanların kılavuzluğunda tek başına bir eğitim atölyesi şeklinde sunulacaktır. Katılımcıların canlı gösterimlere dahil olacakları ve lazer fiziği ve lazer-doku etkileşimleri konusunda derin bilgi alabilecekleri yoğun eğitim atölyesi; IncontiLase tedavisi ve özel Er:YAG lazer sistemi ile yapılabilecek diğer prosedürlerin temelleri için gerekli olan anlayışrı sağlayacaktır.

Görüşler

"Başlangıçta, IncontiLase gibi basit bir tedavinin, hafif ve orta düzey Stres Üriner İnkontinansı gibi bir endikasyonda böylesine etkili olabileceğine inanmamıştım. Ancak ilk hastam, ki bir yıl önce orta düzey SUI için tedavi ettiğim bir hasta idi, prosedürün uygulandığı günden itibaren kuru olduğunu rapor ettiğinde fikrim değişmeye başladı. Şuanda, bir çok hastayı tedavi ettikten sonra, bu yeni teknoloji ile elde ettiğimiz sonuçların beklentilerimi de aştığını söyleyebilirim. Ve bir yıldan sonra, ilk hastam hala kuru ve IncontiLase'ın hayatına getirdiği değişiklikten ötürü çok mutlu."

Ivan Fistonic, MD, PhD
Fistonic Jinekoloji Kliniği
Zagreb, Hırvatistan

IncontiLase® ve diğer jinekolojik tedaviler aşağıdaki Fotona lazer sistemleri ile birlikte kullanılabilir:

  • FotonaSmooth SP çoklu-uygulama lazer sistemi; endüstrinin en performanslı Er:YAG, Nd:YAG ve QCW* Nd:YAG lazerlerinin gücünü kombine eden tek, benzersiz yetenekli jinekolojik çözümü sunar ve tüm jinekolojik uygulamaları tedavi etmek için idealdir ve buna ek olarak da estetik, dermatoloji ve cerrahi alanlarındaki bir çok başka tedavide de kullanılabilir.
  • FotonaSmooth XS Er:YAG lazer, çok daha fazla hasta konforu, azalmış işgörmezlik süresi ve daha hızlı iyileşme ile birlikte temassız, non-invaziv jinekolojik prosedürleri etkileyici biçimde gerçekleştirmek için güç ve hassasiyet sunmaktadır. Jinekolojik tedavilere ek olarak; FotonaSmooth XS aynı zamanda güçlü bir cilt gençleştirme çözümüdür ki yüzeysel-derin peeling, non-ablatif ya da tamamen ablatif ve tam kattan fraksiyonel cilt soymaya kadar değişen farklı fonksiyonlara sahiptir.

Üstün Performans

FotonaSmooth XS ve SP sistemlerinin her ikisi de yüksek prformans VSP Er:YAG lazer ile donatılmıştır ki bu lazer dokuyu etkili biçimde keser ve doğru biçmde değişken "soğuk" ablasyon ve non-ablatif termal oranlara ayarlanabilir. Tam ayarlanabilirlik, hassas hastalarınız için gerekli klinik sonuçları elde etmenize olanak verir.

FotonaSmooth SP lazerler üzerindeki tamamlayıcı Nd:YAG lazer, derine penetre olur ve cilt yüzeyine hasar vermeden termal etkiler oluşturmaya çalışır. Konvansiyonel Nd:YAG teknolojileri ile karşılaştırıldığında, Fotona’nın tescilli DKD (Değişken Kare Darbe) teknolojisi sadece hedeflenen yapılarla sınırlı neredeyse anlık sıcaklık artışları yaratır. Hiçbir gereksiz enerji dokuda depolanmaz.

El aparatları & Aksesuarlar

Fotona'nın özel olarak dizayn edilmiş, inovatif el aparatı teknolojisi; lazer atımlarının tedavi bölgesine güvenli, tam olarak kontrollü ve etkili biçimde dağıtılmasını sağlar. El aparatları ve diğer aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi yukarıdaki ürün sayfalarında bulunabilir.