Site İçi Arama  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BASıNDA YAKUP ERATA

BASIN AÇIKLAMASI

Yediz Bebekler konusunda basında değişik zamanda ve en son 8.5.2005 tarihinde yer alan haberler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapmak zorunlu olmuştur.

Öncelikle, gebeliğinin daha çok erken dönemlerinde haber konusu yapılan yediz gebelik ile ilgili olarak yapılan bazı yanlışları dile getirmek istiyoruz. Bu gebeliği haber konusu olarak gündeme getirmek ve bunu belkide kampanya, yardım v.b. konulara yönlendirmek son derece yanlış olmuştur. Daha 6-7 haftalık gebe iken olgunun basına malzeme yapılmasının çok da masum bir yaklaşım olmadığını söylemek kanımızca yanlış değildir. Hatta bu davranışın hem tıbbi etik hem de meslek etiği açısından sorgulanması gereklidir.

Konunun esas can alıcı noktası ise; erken dönemde basına konu olmanın sonucunda oluşan değişik yaklaşımlar nedeni ile, ailenin sağlıklı ve canlı bebek elde etme şansınıkullanamamış ve yitirmiş olmasıdır. Tıbbi açıdan yapılması gereken ve önerilen yaklaşımları göz ardı ederek, gebeliğin yediz sürmesi ile ikize indirilerek elde edilecek fayda ve sonuçlar birbirinden ayrılamamıştır. Hiç şüphesiz bu gebeyi takip eden meslektaşımızın basını motive etmesi ve yardımcı olucu gayretleri, esasında bu olayın en eleştirilecek yönüdür. Adı geçen meslektaşımız hakkında, mesleki açıdan bağlıolduğu tabip odasının gerekli işlemleri başlattığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu meslektaşımızın böyle bir etik ve ahlak sınırlarını aşan bir yaklaşım içinde olmagayretini ya da böyle bir görüntü içine düşmüş olma özensizliğini kınıyoruz.

Dün itibarı ile basınımızda, gebeliğin sonlanması nedeni ile konunun yeniden gündemealındığı ve hatta söz konusu hekimin sergilediği davranışı hakkında çeşitli yorumlar yapıldığı gözlenmiştir. Basınımızın gösterdiği ve görevi olduğunu düşündüğümüz etik ve ahlaki tepkiye katılıyor ve bu davranışı kınıyoruz. Ayrıca mesleki açıdan gereğini tabip odasının yapmakta olduğunu biliyoruz. Bakanlığın soruşturma açtığını, televizyon aracılığı ile sayın bakandan öğrenmiş bulunuyoruz. Bu anlamda, ilgili taraflara, mesleki ve bilimsel çerçevede her türlü katkıyı sağlamayı görev sayan Türk Perinatoloji Derneği göreve hazırdır ve konunun takipçisi olmayı sürdürmektedir.

Perinatoloji; gebenin, anne karnındaki bebeğin ve yenidoğan bebeğin özel bilgi ve deneyime gereksinim duyan sorunları ile uğraşan, sağlıklı nesiller elde edilmesinde toplumsal politikaların oluşturulmasında bilimsel çözümler üreten bir bilim dalıdır. Diğer bir anlatımla, Türk Perinatoloji Derneği, gebelik sorunlarinini azaltmaya yonelik olarak bu konuda calisan uzmanları bunyesinde bulunduran bir sivil toplum örgütüdür. Avrupa Perinatoloji Birliği ve Dünya Perinatoloji Birliği üyesi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan derneğimiz, çalışmalarını uluslararası platformlarda da sürdürmektedir. Bu olguda olduğu gibi, diğer pek çok konuda da tavsiye kararlarıgeliştiren bir konumdadır. Derneğin düzenlemiş ve yapmış olduğu 10.Ulusal Perinatoloji Kongresi’nin ana konusunun çoğul gebelikler olması ve Uluslararası Çoğul Gebelikler Derneği’nin üyelerinin bu kongrede yer alması sonucu, konunun uzmanıyerli ve yabancı bilimadamlarının katılımı ile bir basın toplantısı isteği tarafımıza gelmiş ve derneğimiz bu olguyu kongre esnasında programına almıştır. Ancak derneğimizin bilgisi dışında bir basın bildirisinin gönderilmiş olduğunun tesbit edilmesi ve konunun bilimsel yönünden ziyade reklam yönünün öne çıkarılma gayretleri tesbit edildiğinden, bu basın toplantısı tarafımızdan iptal edilmiştir.

10.Ulusal Perinatoloji Kongresi ve Uluslararası Çoğul Gebelik Çalıştayı sonucu, çoğul gebelikler ile ilgili alınan bazı kararların konu ile ilgili yönleri şu şekilde oluşmuştur: Çoğul gebeliklerin son senelerde sayısında belirgin artma olduğu ve bunların çoğunluğunun uygunsuz tedavi yöntemleri, yaygın ve kontrolsüz uıygulanan tüp bebek uygulamalarından kaynaklandığı tesbit edilmiştir. Bu anlamda, 2’den fazla oluşan çoğul gebeliklerin ikize indirgenmesinin sağlıklı ve canlı bebek elde etmede gerekli ve yararlı, tavsiye edilir bir uygulama olduğu karar altına alınmıştır. Uygulanan tedaviler ile, çoğul gebeliklerin ve özellikle 2’den fazla çoğul gebeliklerin oluşmasının, başarıdan ziyade bir uygulama başarısızlığı kabul edilmesi kararlaştırılmıştır. Esas arzulanan yaklaşımın, tüp bebek uygulamalarında rahime sevkedilen embryo sayısında kısıtlamanın getirilmesidir. Konunun uzmanlarının tamamının katılımıile, sevkedilen embryo sayısının 2 ile kısıtlanması kararı alınmıştır. Avrupa’nın pek çok ülkesinde bu karar halen uygulanmaktadır. Ülkemizde kontrol edici mekanizma Sağlık Bakanlığı’dır. Bu sözü edilen bilimsel verilere dayalı tavsiye kararları gerekli yerlere iletildiği halde, halen ülkemizde bu yönde bir uygulama işleme konulmamıştır. Nadir görülen bir olgu olması nedeni ile basının ve toplumun ilgisini çeken yediz yanında, ülkemizde pek çok sayıda üçüz, dözdüz, beşiz olguları görülmektedir. Kontrol ve bilimsel temele dayalı uygulamaların olmadığı şartlarda, maalesef bu tür olgular ile karşılaşmamız kaçınılmaz olmaktadır. Halbuki bunların tümü kaçınılabilir, önlenebilir durumlardır. Yeterki bilimsel veriler ışığında yol alınsın.

Gündeme konunun pek çok yönü gelmiş iken, basın açısından da konunun ele alınmasıve derinlemesine değerlendirilmesinin gerekli olduğu kanaatindeyiz. Hastane tarafından resim çektirilmesi ve bunun programlanması basın tarafından ayıplanırken “Çifte Rezalet” “Yedizboyu Rezalet” “Reklamınız Batsın” başlıkları kullanılmıştır. Aynı haberde hem şov, reklam, rezalet kelimeleri ve yorumları kullanılmakta ve hatta boy boy adı geçen hekimin fotoğrafı ceninler ile beraber basılmaktadır. Üyelerimiz ve hastalarımız, bu şekilde yapılan haberin çok zararlı olduğu yönündeki tepkilerini şiddetle dile getirmişleridir. Aileler, neredeyse her gazetede yer alan fotoğraflı haberi çocuklarından kaçırabilmek için çok çaba sarfettiklerini ve ancak bu konuda fazla başarılı olamadıklarını belirtmişlerdir. Bu tanımlama ve değerlendirme içinde olanbasının, bu haberi (yediz haberi) daha uygun bir yerde ve fotoğrafsız yer vermesi gerekirdi ve beklenirdi. Bu durum, görev ve basın ilkeleri açısından üzerinde ciddi olarak üzerinde durulması gereken bir konudur. Kanımızca basın, haber oluşturma işlevini yerine getirirken, görev bilincini ve bazı hassasiyetleri göz ardı etmiştir.

Hepimize düşen ortak görev, bu ve benzeri konularda toplumsal görev yerine getirirken her türlü özenin sonuna kadar gösterilmesidir.

Saygılarımızla.

Türk Perinatoloji Derneği Yönetim Kurulu adına

Prof.Dr. Cihat Şen
Türk Perinatoloji Derneği Başkanı
ve
Avrupa Perinatoloji Birliği Genel Sekreteri

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASINDA YAKUP ERATA - BASINDA YAKUP ERATA - BASINDA YAKUP ERATA - BASINDA YAKUP ERATA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sağlıklı doğum için gebeliğinizi takibe alın
 

Anne ve baba adaylarının 9 ay 10 günlük uzun bekleyiş sonrasında kötü sürprizle karşılaşmamaları için gebelik takibinde izlenmesi gereken prosedürün hayati önem taşıdığı, belirli haftalarda yapılması gereken 5 ayrı testin, fetüste, kromozom veya gelişme bozukluğu bulunup bulunmadığının saptanmasında çok önemli olduğu vurgulandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Erata, yaptığı açıklamada, bebeğinde anormallik bulunması anlamında her hamilenin risk taşıdığını, bu riskin yaşın ilerlemesiyle birlikte arttığını söyledi. 

Prof. Dr. Erata'nın verdiği bilgiye göre, anne adayları, bu riskleri ortadan kaldırmak amacıyla ilk testlerini, gebeliklerinin 11-14 haftaları arasında yaptıracaklar. 2000 yılının sonundan itibaren uygulanmaya başlayan ve erken risk tahmininde önemli özelliği bulunan bu testte, ultrason taramasıyla bebeğin ense kalınlığı ölçülüyor. Alınan görüntülerde, ense kalınlığında artış belirlenmesi, bebekte, kromozom bozukluğu ya da genetik ve kalp hastalıkları ihtimalini düşündürüyor. 

Bu taramayla ileride gelişebilecek anensefali (başın oluşmaması) ve bağırsakların dışarıda olması gibi anormalliklerin de saptanabildiğini kaydeden Prof. Dr. Erata, değerlendirmede ayrıca, el ve ayaklar ile mide ve mesanenin de görüntülenmesi gerektiğini söyledi. 

Bunun ardından anne adayından alınan kanda yapılan ikili testte ise B-hCG ve PAPP-A hormon düzeylerinin ölçüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Erata, tüm bu bulgular ile bebeğin kalp atım hızının değerlendirmeye alınarak, down sendromlu çocuk doğurma riskinin yüzde 85 oranında belirlendiğini, ancak hala riskin tamamen yok edilemediğini söyledi. 

Prof. Dr. Erata, yaşı 35'ten yukarı olan anne adaylarıyla, bu taramalarda risk saptananlara plasentadan parça veya sıvı alınmasıyla yapılan farklı işlemlerle kromozom anormalliğinin kesin saptandığını bildirdi. 

DOWN SENDROMU RİSKİ

Prof. Dr. Erata'nın verdiği bilgiye göre, tarama testlerinde bebeği normal çıkan anne adaylarını bekleyen üçüncü test, 16. haftada yapılıyor. Bu haftada anne adayından alınan kanda üç ayrı hormon ölçümüyle down sendromu riski hesaplanıyor. Önceki taramalarda yakalanamayan yüzde 15'lik grubun bu şekilde taranması sonucu kromozombozukluğu bulunanların yüzde 60'ı saptanabiliyor. Ancak burada da kesin sonuca ulaşılamıyor. 

18 ve 23. haftalar arasında da detaylı bir ültrason muayenesiyle anne karnındaki bebeğin tüm sistemlerinin değerlendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Erata, büyük bir anormalliğin saptanması durumunda bunun kromozomal-genetik hastalıkla birlikte olabileceğini, daha önceki taramalar normal olsa bile mutlaka kromozom çalışması yapılmasının gerektiğini bildirdi. 

Prof. Dr. Erata, bütün bu taramaların ardından bebekte kardiyak değerlendirmeye gidilmesi amacıyla doppler incelemesinin 24. hafta civarında yapılabileceğini kaydetti. 

Sonradan kötü sürprizle karşılaşılmama için bütün bu taramaların, iyi yetişmiş, tecrübeli uzmanlar ve hassas aletlerle yapılmasının önemini vurgulayan Prof. Dr. Erata, aksi durumda, kontrollerde normal değerlendirilen bebeklerde, akciğerde tümör, anensefali, sırt kemiği açıklığı gibi önemli anormalliklerin geç saptandığını ve müdahale edilemediğini söyledi.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN ON-LINE RANDEVU
BÖLÜMÜMÜZDEN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.
 
 
Copyright 2007 © yakuperata.com Web Tasarım